Hoe kan u zich abonneren op BE=Trade by Belfius?

Aangezien u aanlogt op Be=Trade via BelfiusWeb, moet u nagaan of uw juridische entiteit en uw gebruikers geabonneerd zijn op BelfiusWeb. Vul het uitgebreide configuratie- en toegangsformulier in.

Lees daarna het reglement (EN) van BE=Trade by Belfius.

Download en onderteken het:

  1. De raamcontract (EN) BE=Trade by Belfius: het gaat om de overeenkomst tussen Belfius Bank en uw onderneming aangaande het gebruik van Be=Trade by Belfius. Vul dit document éénmaal in en onderteken het voor elke onderneming (juridische entiteit) die u wil beheren in BE=Trade by Belfius.
  2. Het configuratieformulier BE=Trade by Belfius: met dit formulier kan u de toegangsrechten en de handtekeningsbevoegdheden van de hoofdgebruiker bepalen, alsook de transacties die u wil laten uitvoeren via BE=Trade by Belfius. Voor elke extra gebruiker kan u het configuratieformulier – ‘Extra gebruiker’ invullen en zo de toegangsrechten en handtekeningsbevoegdheden bepalen.
  3. Wenst u uw documentaire kredieten voor de import te beheren via BE=Trade by Belfius, onderteken dan eveneens akte van inpandgeving voor goederen (EN).

Overhandig die documenten ondertekend aan uw Servicing Officer bij Belfius Bank. Die zal erop toezien dat uw verbinding snel operationeel wordt.


Hoe een gebruiker of een nieuwe entiteit toevoegen in BE=Trade?

  • Via de module Beheer van de toegangen tot "BelfiusWeb," kan u gebruikers toevoegen, hen toegang verlenen tot BE=Trade of ze schrappen. Via de module "Manage Users" van BE=Trade by Belfius kan u die nieuwe toegangen en de handtekeningsbevoegdheden bepalen en wijzigen, en dat 100% digitaal.

    Voeg een nieuwe gebruiker toe aan een bestaand abonnement, schrap een gebruiker uit een bestaand abonnement, wijzig de toegangsrechten of de handtekeningsbevoegdheid van een gebruiker: vul het configuratieformulier – Extra gebruiker in voor de betrokken gebruiker en de juridische entiteit.
  • Voeg een nieuwe onderneming (juridische entiteit) toe aan een bestaand abonnement: vul in dat geval eveneens een raamovereenkomst in naast het configuratieformulier.

Bent u nog geen klant bij Belfius Bank en hebt u belangstelling voor BE=Trade?

Neem volledig vrijblijvend contact op met een Corporate Banker van Belfius Bank.

Ontdek BE=Trade by Belfius

Meer info?