Schoolstage | Revisor-attest | Brussel

Bedrijf : Belfius Bank

Wat houdt de job in?

1. Snellere en volledige automatisatie na indienen van een aanvraag van een Revisor-attest via Info-Supply (GEDK).

Bedoeling is om de brief met alle annexen, waar aanwezig, in één keer en volledig in één gezamenlijk document te kunnen rapporteren en elektronisch te versturen naar de klant. Onze klant is een Revisor en/of Onderneming.

 • Verzameling van alle nodige info uit de verschillende gegevens-bronnen :
  * Evt. het aanmaken van specifieke universe(s) met
  - gegevens aanvraag attest INFOS (GEDK);
  - gegevens Actor/Contract (GEI1);
  - gegevens Handtekeningsregels (RKHT);
  - gegevens Deals (QFBE);
  - gegevens Kredieten en Leningen (foto’s RAT).


 • Gebruik van de nieuwe rapporterings-tool BI4
  * Gebruik van de universe(s)
  - creatie rapport
  - document met volledige rapporting, bewaren onder PDF-formaat op specifieke folder op de LAN.
  - automatische versturing van het document op een beveiligde manier, via (Bank)-mail, naar de klant.
  - via Robotics, PDF-documenten opladen in dossier INFOS (GEDK) in de beelden zodat de klant beter kan geserviced worden bij evt. bijkomende vragen.

2. BALANS SUCC : Volledige automatisatie van het verzamelen van alle gevraagde cijfers en globalisatie in 1 document.

Bedoeling is om het aantal manuele interventies tot een minimum te herleiden voor de opmaak van de maandelijkse cijfers voor de afdeling “Nalatenschappen”.

 • verzameling van alle nodige info uit de verschillende gegevens-bronnen;
 • rapport in xlsx, met zowel details per maand als een globaal jaarbeeld met een aantal gedefinieerde drivers (KPI’s).
  * Via gebruik van macro’s automatische oplading cijfers mbt. nieuwe maand en refresh gegevens jaarbeeld;
  * publicatie naar alle betrokkenen via mail.

Stageperiode : tussen september en december 2019.

Profiel

 • bachelor of Master Toegepaste Informatica;
 • programmeren : SQL, JAVA;
 • kennis DataBase-systemen, met voorkeur ORA of Sybase;
 • kennis MS-Office Tools, Outlook, Word, Excel;
  multi-media;
 • zelfstandig en dynamisch;
 • leergierig;
 • moedertaal : NL of FR met noties Engels.