Pop-Up Blocker

Om onze site optimaal te kunnen gebruiken, vragen we u ‘Pop-Ups’ toe te laten. Dit is noodzakelijk voor sommige functionaliteiten (bv. het consulteren van bepaalde documenten of het bekijken van uw afschriften). Indien dit niet gebeurd is, zal er door de browser melding van gemaakt worden en ontvangt u ook van de bank een melding in het scherm.

Om Pop-Ups toe te laten gaat u als volgt te werk:

voor Internet Explorer

U kiest daarvoor rechts onderaan in de browser "Options for this website" en kiest vervolgens voor "Always allow" (of de equivalente term in het Nederlands).

MMI PopUp Blocker IE9_1

MMI PopUp Blocker IE9_2

voor Firefox

U kiest daarvoor rechts bovenaan in de browser op "Options" of "Preferences" en kiest vervolgens voor "Allow Pop-Ups for www.belfius.be" (of de equivalente term in het Nederlands).

voor Chrome

U kiest daarvoor "Always allow Pop-Ups from www.belfius.be" (of de equivalente term in het Nederlands) via het icoontje rechts bovenaan in de browser.

MMI PopUp Blocker Chrome1

MMI PopUp Blocker Chrome2

voor Safari

U klikt links bovenaan op "Safari", vervolgens op "Preferences" en vervolgens voor "Security". Schakel de optie "Block Pop-Up windows" uit.

MMI PopUp Blocker Safari_1 MMI PopUp Blocker Safari_2

Terug naar boven