PSD2 maakt het u makkelijker!

Wat is PSD2?


PSD2 staat voor ‘Payment Services Directive 2’ (Richtlijn i.v.m. Betaaldiensten).
PSD1, de eerste richtlijn die dateert van 2010, streefde naar een uniformisering van de betalingen in de Europese Unie. Nu gaat Europa een stap verder door ook alle consumenten en niet-bancaire instellingen bij die uniformisering te betrekken.


Wat is de bedoeling?


  • Betalingen binnen de Europese Unie vergemakkelijken en ze tegelijk beter beveiligen
  • Groot voordeel van deze richtlijn? U kan al uw zichtrekeningen, ook die van andere banken, integreren in uw digitale kanalen!

PSD2 in detail

Belfius begeleidt u de komende maanden doorheen PSD2