Wat bij verhuis naar het buitenland?

Bij een verhuis naar het buitenland komt veel meer kijken dan bij een verhuis in eigen land.

Administratief/informatief

  • Vóór uw vertrek naar het buitenland moet u uw verhuis aangeven bij de gemeente waar u ingeschreven bent.
  • Eenmaal in het buitenland schrijft u zich best in bij de ambassade of het consulaat van België. U ontvangt dan een nieuwe identiteitskaart.
  • De meeste landen hebben een vertegenwoordiging in België. Informeer er u over lokale belastingen, sociale zekerheid, schoolmogelijkheden ...
Praktisch
  • Doe voor uw eigenlijke verhuis een beroep op professionals.
  • Laat uw bezittingen in een waterdichte container transporteren.
  • Maak een nauwkeurige inventaris van de inhoud van de container. Dat is makkelijk wanneer de invoerkosten berekend moeten worden.
  • Ga na of er geen extra vergunningen nodig zijn voor de douane.
  • Verhuist u niet definitief naar het buitenland, neem dan alleen het strikt noodzakelijke mee en laat de rest achter in een opslagplaats in België.
  • Laat, ook wanneer u naar het buitenland verhuist, uw post een tijdlang nasturen.