Wat met nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit)?

Zet de levering van gas, water en elektriciteit niet stop op uw oude adres. En laat ze niet stopzetten op uw nieuwe adres. Anders moeten respectievelijk uw opvolger en u gas, water en elektriciteit opnieuw laten aansluiten in de oude en nieuwe woonst. En dat brengt extra kosten met zich mee.

Opteer liever voor een overdracht. Uw leverancier van gas, water of elektriciteit bezorgt u daarvoor graag een specifiek document.

Concreet betekent dit:

  • voor uw oude woonst: u vult samen met de nieuwe bewoner een formulier van overdracht in. U draagt de afname van gas, water en elektriciteit over aan hem.
  • voor uw nieuwe woonst: u vult samen met de oude bewoner een formulier van overdracht in. U neemt de afname van gas, water en elektriciteit over van hem.

Tip: verhuist u naar een stek die al bewoond geweest is, pols dan bij de vorige eigenaar naar het verbruik voor gas, water en elektriciteit. Zo kunt u, indien u dat wenst, verschillende leveranciers gericht met elkaar vergelijken en makkelijker diegene weerhouden die voor u het voordeligst is.