Wat kost een verhuis?

We onderscheiden:

Directe kosten

Verhuizen kunt u doen met de hulp van familie en vrienden. Over het algemeen bent u echter beter af met een verhuisfirma, zeker als u veel inboedel hebt.

Professionele verhuizers werken sneller en doordachter. Ze beschikken bovendien over het nodige materiaal (speciale dozen voor breekbaar spullen ...) en een rijbewijs voor een verhuiswagen, maar ze zijn ook duurder:

  • professionele verhuizer: gemiddeld 30 euro per uur
  • verhuiswagen: gemiddeld 30 euro per uur (zonder chauffeur)
  • goederenlift of heftoestel: gemiddeld 100 euro per halve dag voor een goederenlift

U hoeft ook niet noodzakelijk een verhuizer, een verhuiswagen en een goederenlift in te schakelen. Soms volstaat de huur van een goederenlift in combinatie met de hulp van familie en vrienden.

Indirecte kosten

  • mogelijke opzegvergoeding bij huurcontract
  • prijs voor een babysitter op de dag van de verhuis
  • eenmalige kost om uw inkomende post een tijdlang te laten omleiden naar uw nieuw adres (wordt deels gecompenseerd doordat u betalingsherinneringen en dergelijke vermijdt)
  • mogelijk hogere verplaatsingskosten naar werk
  • eventueel hogere verzekeringspremies door aangepaste polis (vooral brand)
  • enz.