Waarom bespaart een hypothecair krediet u veel geld?

Als u voor uw verbouwing een hypothecair krediet afsluit, kunt u aanzienlijk besparen op uw belastingen. Als u een enige en eigen woning verbouwt, komt het krediet dat u afsluit (*) immers in aanmerking voor een aftrekpost voor eigen en enige woning. Vanaf 01/01/2012 zou dit voordeel omgevormd worden in een belastingvermindering en worden berekend aan een vast tarief van 45% (**) . In dezelfde korf kunt u dan het volgende inbrengen:

 • én het kapitaal
 • én de interesten
 • én de premie van de schuldsaldoverzekering

Het bedrag is maximaal 1.500 EUR per echtgeno(o)t(e) en wordt gedurende de eerste 10 jaar vermeerderd met 500 EUR en met 50 EUR (als er 3 kinderen ten laste zijn), dus in totaal maximaal 2.050 EUR per echtgeno(o)t(e).

Deze bedragen worden elk jaar geïndexeerd: voor inkomsten 2012 is dat een geïndexeerd bedrag van 2.200 EUR + 730 EUR + 70 EUR wanneer u tenminste 3 kinderen ten laste had op 01 januari van het jaar volgend op het leningsjaar. Per echtgenoot kan dit oplopen tot een fiscaal voordeel van 1.350 EUR (= 3000 euro x 45% en te verhogen met de gemeentetaks).

Voorbeeld

Te onthouden

Belastingberekening voor inkomsten 2012:

 • 25% tot 8.350 EUR
 • 30% tot 11.890 EUR
 • 40% tot 19.810 EUR
 • 45% tot 36.300 EUR
 • 50% vanaf 36.300 EUR
 • belastingvrije som van 6.800 EUR per belastingplichtige en dit wordt verhoogd tot 7.070 euro voor klanten met een belastbaar inkomen < 25.270 euro.

SITUATIE 1: berekening voor koppel zonder woonkrediet

Meneer en mevrouw Jansen hebben geen kinderen ten laste.

 • netto belastbaar inkomen meneer Jansen: 35.000 EUR
 • netto belastbaar inkomen mevrouw Jansen: 20.000 EUR

Meneer Jansen wordt als volgt belast op zijn inkomen:

 • 25% van (8.350 - belastingvrije som van 6.800 voor inkomsten 2012) = 387,50 EUR
 • 30% van (11.890 - 8.350) = 1.062 EUR
 • 40% van (19.810 - 11.890) = 3.168 EUR
 • 45% van (35.000 - 19.810) = 6.835,50 EUR

Bij dit totaal van 11.453 EUR komt nog 6% gemeentetaks of 687,18 EUR. In totaal betaalt meneer Jansen dus 12.140,18 EUR belastingen.

Een gelijkaardige redenering voor mevrouw Jansen die een belastbaar inkomen heeft van 20.000 EUR levert 4.913,63 EUR belastingen op.

In totaal betaalt de familie Jansen dus 17.053,81 EUR belastingen.

SITUATIE 2: berekening voor koppel met woonkrediet

Meneer en mevrouw Jansen hebben geen kinderen ten laste.

 • netto belastbaar inkomen meneer Jansen: 35.000 EUR - 2.770 EUR = 32.230 EUR
 • netto belastbaar inkomen mevrouw Jansen: 20.000 EUR - 2.770 EUR = 17.230 EUR

Meneer Jansen wordt als volgt belast op zijn inkomen:

 • 25% van (8.350 - belastingvrije som van 6.800 voor inkomsten 2012) = 387,50 EUR
 • 30% van (11.890 - 8.350) = 1.062 EUR
 • 40% van (19.810 - 11.890) = 3.168 EUR
 • 45% van (35.000 - 19.810) = 6.835,50 EUR

Dit voordeel zou vanaf 01/01/2012 een belastingvermindering worden en berekend worden aan een vast tarief van 45% (***) .
Dit totaal aan belastingen van 11.453,00 EUR wordt verminderd met 1.318,50 euro (= 2.930 EUR x 45%) = 10.134,50 EUR. Hierbij komt nog een gemeentetaks van, 6% of 608,07 EUR. In totaal betaalt meneer Jansen dus 10.742,57 EUR belastingen.

Een gelijkaardige redenering voor mevrouw Jansen die een belastbaar inkomen heeft van 20.000 EUR levert 3.516,02 EUR belastingen op.

In totaal betaalt de familie Jansen dus 14.258,59  EUR belastingen.

CONCLUSIE

Kiezen voor optie 2, met woonkrediet, levert een winst op van 2.795,22 EUR, ofwel een besparing van maar liefst 232,94 EUR per maand! Het woonkrediet staat u dus toe een aanzienlijke besparing te realiseren in uw belastingaangifte.

(*)

Krediet moet afgesloten zijn vanaf 01/01/2005, gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving en een minimale looptijd hebben van 10 jaar. U hebt bovendien geen oude kredieten meer voor deze woning of u hebt definitief gekozen om enkel uw nieuwe krediet aan te geven in de woonbonus.


(**)

Deze maatregel en dit percentage moet nog wettelijk bevestigd worden (begrotingsmaatregelen 2012).


(***)

Deze maatregel en dit percentage moet nog wettelijk bevestigd worden (begrotingsmaatregelen 2012).