Welke vergunningen zijn nodig voor een verbouwing?

Dat hangt af van een aantal factoren, waarvan de omvang van de werken een belangrijke is. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Ofwel zijn de werken vrijgesteld van vergunning.
  • Ofwel is er alleen een meldingsplicht.
  • Ofwel is een stedenbouwkundige vergunning daadwerkelijk nodig.

Win vooraf steeds informatie in bij uw gemeente. Zo bespaart u veel tijd en zo voorkomt u dat u een stedenbouwkundige overtreding begaat.