1. Home
  2. Sleutelmomenten
  3. Wonen
  4. Verbouwen
  5. Uw vragen, onze antwoorden
  6. Welke vergunningen nodig?

Welke vergunningen zijn nodig voor een verbouwing?

Dat hangt af van een aantal factoren, waarvan de omvang van de werken een belangrijke is. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Ofwel zijn de werken vrijgesteld van vergunning.
  • Ofwel is er alleen een meldingsplicht.
  • Ofwel is een stedenbouwkundige vergunning daadwerkelijk nodig.

Win vooraf steeds informatie in bij uw gemeente. Zo bespaart u veel tijd en zo voorkomt u dat u een stedenbouwkundige overtreding begaat.