Welke rol heeft de architect?

Tijdens de voorbereidende fase:

 • Onderzoek en studie (o.a. analyse van de mogelijke problemen)
 • Voorontwerp (grafische voorstelling, rekening houdend met budget en materiaalkeuze)
 • Dossier voor de bouwaanvraag (plannen met de exacte afmetingen, de bouwmaterialen, de ligging enz.)
 • Uitvoeringsplannen met alle technische details nodig voor de uitvoering van de bouwwerken
 • Dossier met uitvoeringsplannen, lastenboeken en bestekken op basis waarvan aannemers een prijsofferte maken
 • Advies bij de keuze van de aannemer en bij het opstellen van het aannemingscontract

Tijdens de werken:

 • Controle van de bouwwerken
 • Technische informatie geven en oplossingen suggereren voor eventuele problemen
 • Controle van de werken op conformiteit met de plannen en bestekken en signalisatie van de gebreken die door de aannemer hersteld of aangepast moeten worden

Na de werken:

 • Controle van facturen van aannemers op overeenstemming met het contract
 • Raad bij de voorlopige oplevering die onmiddellijk na de voltooiing van de werken gebeurt
 • Persoonlijke bijstand bij de definitieve oplevering die meestal een jaar na de voorlopige oplevering plaatsvindt

Noot: de architect kan gedurende 10 jaar aansprakelijk gesteld worden voor ernstige fouten. Architecten hebben daarvoor een verplichte verzekering.