Zijn de fiscale voordelen van een bestaand krediet en een verbouwing te cumuleren?

Of beter gezegd: mag u tijdens hetzelfde jaar de fiscale voordelen van een bestaand woonkrediet 'oud regime' (korf langetermijnsparen, bouwsparen, gewone en/of bijkomende interestaftrek) cumuleren met de fiscale voordelen van een nieuw woonkrediet voor verbouwingen aan dezelfde woning in het nieuwe regime (korf woonbonus)?

 • In principe is cumuleren niet mogelijk. U mag de fiscale voordelen van een hypothecair krediet 'oud regime' (korf langetermijnsparen, bouwsparen, gewone en/of bijkomende interestaftrek) niet cumuleren met de fiscale voordelen van een ander nieuw hypothecair krediet in het nieuwe regime (korf woonbonus) tijdens hetzelfde jaar. U moet een definitieve en onherroepelijke keuze maken tussen de twee regimes:

  • ofwel geeft u de twee kredieten aan in het oude regime (langetermijnsparen of bouwsparen), mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn

  • ofwel geeft u alleen het nieuwe krediet (afgesloten na 1 januari 2005) aan in de woonbonus en laat u het oude krediet vallen

  Bovendien moeten belastingplichtigen met een gemeenschappelijke aangifte dezelfde keuze maken.

 • Cumuleren is toch mogelijk indien er sprake is van twee hypothecaire leningen (één van vóór 1 januari 2005 en één van erna), waarvan:

  • de kapitaalaflossingen en/of de premies voor de schuldsaldoverzekering van het eerste krediet (van vóór 1 januari 2005) kunnen genieten van het bouwsparen (= enige woning op het moment van het afsluiten van het krediet) en/of de interesten in aanmerking komen voor de bijkomende interestaftrek;

  • de kapitaalaflossingen, interesten en premies voor de schuldsaldoverzekering van het tweede krediet (van na 1 januari 2005) kunnen genieten van de woonbonus.

          En u zich in één van de onderstaande situaties bevindt.

 • Scenario's waarbij cumuleren in het kader van verbouwen kan:

  U had een oud krediet voor uw enige en eigen woning dat u volledig terugbetaalde voor het aangaan van een nieuw krediet om deze woning te verbouwen.

  U bezit een enige woning waarvoor u een krediet heeft afgesloten (van vóór 1/1/2005). Dit krediet is volledig afgelost of wordt volledig terugbetaald vóór het afsluiten van het nieuwe verbouwingskrediet.

  Dit jaar zult u kunnen genieten van de cumul bouwsparen-woonbonus. De kapitaalaflossingen van uw oud krediet (van vóór 01/01/2005) kunt u aangeven in het bouwsparen. De uitgaven (kapitaalaflossingen, interesten en premies schuldsaldoverzekering) van uw nieuw krediet (van na 01/01/2005) kunt u aangeven in de woonbonus.

  U bezit een enige en eigen woning waarvoor u nog een krediet terugbetaalt (van vóór 1 januari 2005). Nu koopt u een aangrenzende woning met de bedoeling om deze twee woningen om te vormen tot één woning. U sluit hiervoor een tweede krediet af (van na 1 januari 2005).

  Als het krediet werd afgesloten voor de aankoop van de aangrenzende woning en als de woningen slechts één woning vormen op 31 december van het leningsjaar van het tweede krediet, kunnen de twee kredieten aangegeven worden en kunnen de respectievelijke fiscale voordelen gecumuleerd worden.