Rechten en plichten

3 people checking contract

Bij de (ver)huur van een pand komen heel wat formaliteiten kijken. Sommige zijn wettelijk verplicht, andere aan te raden.

Huurcontract

Huren is een overeenkomst tussen partijen. Onderlinge afspraken moeten dan ook goed worden vastgelegd in een huurcontract. Maar wat moet/mag er precies in een huurcontract staan?

Heel handig is om van een model van huurcontract te vertrekken. In uw Belfius-kantoor stelt men er u graag één ter beschikking. En ook op internet vindt u heel wat huurcontractmodellen. Bovendien kunt u nu ook online een huurcontract laten registreren.

Plaatsbeschrijving

De huurder en verhuurder zijn verplicht om bij aanvang van de huur samen een plaatsbeschrijving op te (laten) stellen. Die beschrijft in detail in welke staat het pand zich bevindt. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd.

De huurder moet de woning teruggeven in de staat waarin hij de woning volgens de plaatsbeschrijving heeft betrokken. Vertoont de woning schade die niet in de beschrijving vermeld staat en die niet het gevolg is van ouderdom of overmacht, dan moet de huurder die herstellen. De plaatsbeschrijving voorkomt dus oeverloze discussies achteraf.

Huurwaarborg

De huurwaarborg beschermt de verhuurder wanneer de huurder zijn verplichtingen niet nakomt: door schade aan de woning, niet-betaling ... De meeste huurcontracten voorzien er dan ook in, ook al is dat wettelijk gezien niet verplicht.

Indexering huur

Huurder en verhuurder bepalen in onderling overleg de uiteindelijke huurprijs. Eens die is vastgelegd, kan die in principe niet meer wijzigen.

Een uitzondering wordt gemaakt wanneer de huurwaarde stijgt door veranderde omstandigheden of uitgevoerde werken. Het is dan aan de huurder en verhuurder om samen een nieuwe huurprijs overeen te komen.

Ook een evolutie van de levensduurte kan aanleiding geven tot een verhoging van de huurprijs. Die indexering mag de verhuurder eenzijdig opleggen.

Energieprestatiecertificaat

Een verhuurder mag wettelijk gezien geen pand verhuren zonder een energiecertificaat voor te leggen aan de huurder. Belangrijk, want zo heeft die laatste een beter idee van het energieverbruik van het pand. Hij kan dus beter inschatten hoeveel energiekosten hij bovenop de eigenlijke huur zal moeten betalen.

Terug naar boven

Meer weten?

Maak een afspraak met de specialist in uw Belfius-kantoor

Hij helpt u graag met advies op maat