Wat zijn mijn rechten en plichten als verhuurder?

Als verhuurder laat u een ander in uw pand wonen. U hebt dan ook rechten ten opzichte van die persoon. Al moet u steeds binnen een strikt kader werken.