Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder?

Als huurder betrekt u een pand van een ander. U hebt dan ook plichten ten opzichte van die persoon. De wetgever voorzag echter ook de nodige bescherming voor u als huurder.