Wat bij een geschil?

Tussen huurder en verhuurder kan wel eens een conflict ontstaan, bijvoorbeeld over achterstallige huur. Ga dan als volgt te werk: