Wat met huurcontract opzeggen?

Alle huurovereenkomsten hebben een bepaalde duur. Huurder en verhuurder kunnen een huurcontract sluiten voor:

  • 3 jaar of minder
  • 9 jaar (= standaardduur als duur niet nader bepaald wordt in het contract)
  • meer dan 9 jaar
  • het leven van de huurder

Een huurcontract opzeggen kan op verschillende manieren:

  • door opzeg van huurder of verhuurder (afhankelijk van de duur van het contract zijn er specifieke regels),
  • door verbreking met wederzijdse toestemming,
  • door ontbinding door de vrederechter als één van de partijen vindt dat de tegenpartij haar verplichtingen niet nakomt.

Volgende omstandigheden kunnen - in tegenstelling tot wat velen denken - het huurcontract niet opzeggen:

  • het overlijden van huurder of verhuurder,
  • de verkoop of schenking van het gehuurde goed,
  • een uitdrukkelijk ontbindende clausule in het huurcontract (alleen de rechter kan de ontbinding van het contract uitspreken).