Hoe een bouwpromotor kiezen?

De bouwpromotor is een bouwfirma die voor een vast budget instaat voor de realisatie van uw sleutel-op-de-deur-woning, eventueel met de hulp van onderaannemers.

Kies uw bouwpromotor zorgvuldig

  • Raadpleeg vrienden, kennissen, familie en collega's. Misschien hebben zij interessante ervaringen.
  • Controleer op het portaal van de Sociale Zekerheid of de bouwpromotor officieel geregistreerd is (dus vrij van fiscale en sociale schulden).
  • Ga na of de bouwpromotor lid is van het Charter van de Woningbouwers, opgesteld door de Federatie van Algemene Bouwaannemers.
  • Vraag een referentielijst van de projecten die de bouwpromotor al realiseerde.
  • Analyseer de positieve en negatieve punten van de bouwpromotor waarmee u wilt samenwerken.
  • Vraag een gedetailleerd lastenboek en pluis het volledig uit.