Hoe een aannemer zoeken?

De aannemer voert de werken uit volgens de plannen van de architect.

Zoek een ervaren, betrouwbare en vakbekwame aannemer

De beste garantie op een kwalitatieve uitvoering van de werken hebt u als u een aannemer kiest die:

  • officieel geregistreerd is als aannemer: dit houdt in dat hij geen fiscale en sociale schulden heeft
  • lid is van de Confederatie Bouw
  • lid is van het Charter van de Woningbouwers, opgesteld door de Federatie van Algemene Bouwaannemers

Werk op basis van offertes en contracten

  • Vraag aan verschillende aannemers een offerte.
  • Zet op uw prijsvraag een uiterste datum en bel de aannemers nadien eventueel nog eens op.
  • Vergelijk grondig prijs en kwaliteit vóór u de knoop doorhakt.
  • Stel met de gekozen aannemer een contract op: vermeld duidelijk begindatum en uitvoeringstermijn en spreek eventueel boeteclausules af bij laattijdige oplevering.

Vergeet de veiligheidscoördinator niet

Als u een beroep doet op meer dan één aannemer, bent u in principe verplicht om een veiligheidscoördinator in te schakelen. Hij controleert de veiligheid van de werf en maakt een rapport op. Bij een ongeval op de werf bent u door de aanstelling van een veiligheidscoördinator niet aansprakelijk. Ook de aannemer of de architect kan deze functie op zich nemen.