Rechten en plichten bij een ontslag

Man walking away laughing Het is een moeilijk moment wanneer u te horen krijgt dat u ontslagen bent, ongeacht of het nu om een collectief of individueel ontslag gaat. In ieder geval is het belangrijk te weten wat uw rechten en plichten zijn.

Hoe wordt u over het ontslag geïnformeerd?

Had u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en werd deze niet wegens een dringende reden verbroken, dan dient u nog gedurende een bepaalde opzegtermijn aan de slag te zijn.

Wil de werkgever dat u de volledige opzegtermijn werkt?

Dan kan hij op twee manieren een ontslag meedelen:

  • Per aangetekende brief (moet startdatum en duur van opzegtermijn vermelden)
  • Via een deurwaardersexploot

Wil uw werkgever dat niet? 

Dan dient hij u een opzegvergoeding te betalen, namelijk het salaris voor dat deel van de opzegtermijn dat u niet meer hebt gewerkt. De werkgever hoeft dan echter wel geen van bovenstaande regels te volgen. Hij kan u zelfs mondeling ontslaan.

Cruciaal: het C4-formulier

Bij een ontslag moet de onderneming u dit formulier meegeven, zelfs als er een geschil is tussen u en de werkgever. Het document moet de datum en de reden van het ontslag vermelden, en is cruciaal om u te kunnen inschrijven als werkzoekende.

Weigert de werkgever u uw C4-formulier te geven? Laat dan een persoonlijke werkloosheidsverklaring of formulier C109 ondertekenen door uw uitbetalingsinstelling. Daarmee kunt u uw aanvraag tot werkloosheidsuitkering valideren. 

Hoe lang duurt de opzegtermijn?

De duur van de periode hangt voor werknemers af van hun anciënniteit binnen het bedrijf, de hoogte van hun loon, of ze arbeider of bediende zijn en of ze zelf ontslag nemen of ontslagen worden.

Lees meer over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

Spelregels bij een collectief ontslag

Bent u het slachtoffer van een collectief ontslag wegens een herstructurering binnen het bedrijf waar u werkt? Weet dat de werkgever hierbij enkele informatie- en raadplegingsprocedures moet opvolgen. Doet hij dat niet, dan moet hij mogelijk de arbeidsovereenkomst verder uitvoeren en in ieder geval de lonen verder uitbetalen. 

Bovendien moet de werkgever de werknemers bij collectief ontslag een bijzondere vergoeding betalen.

Lees meer over de te volgen procedures bij een collectief ontslag


Nog recht op eindejaarspremie na ontslag?

Normaal gezien hebt u hier nog recht op. Maar de regels kunnen wel verschillen van sector tot sector, via de betrokken cao.

Hoeveel krijgt u nog? De eindejaarspremie wordt in principe uitbetaald op het einde van het jaar en de grootte ervan hangt af van de duur van uw tewerkstelling. Een volledig jaar werken levert een volledige eindejaarspremie op. Werkte u maar nog een bepaald deel van een jaar bij het bedrijf, dan krijgt u een evenredig groot deel van de premie.

Op zoek naar een nieuwe job?

U wilt niet bij de pakken blijven zitten, en meteen opnieuw uw kans wagen op de arbeidsmarkt.