Een nieuwe job

Man with box shaking hand

Een nieuwe job betekent nieuwe uitdagingen en mogelijkheden, maar vaak ook andere condities. Wat moet u precies weten wanneer u verandert van job?

Solliciteren

De zoektocht naar ander werk is eigenlijk al een job op zich. Er komt heel wat bij kijken. Hoe ziet een goed opgesteld cv eruit? Hoe schrijft u een overtuigende sollicitatiebrief? Hoe bereidt u zich voor op een sollicitatiegesprek? Wat kan een uitzendbureau u bieden?
Belfius biedt u een antwoord op al die vragen en helpt u graag op weg.

Ontdek alles over solliciteren

Opzegtermijn

Bent u pas ontslagen? Of bent u van plan om ontslag te nemen? Normaal dient u nog gedurende een bepaalde opzegtermijn aan de slag te zijn. Niet alle werkgevers eisen dat u die termijn volledig uitzit. In dat geval dient de werkgever u een opzegvergoeding te betalen, namelijk het salaris voor dat deel van de opzegtermijn dat u niet meer hebt gewerkt.

De duur van de opzegtermijn hangt voor werknemers af van hun anciënniteit binnen het bedrijf, de hoogte van hun loon, of ze arbeider of bediende zijn en of ze zelf ontslag nemen of ontslagen worden.

Vakantiegeld

Wanneer u verandert van werk ontvangt u vertrekvakantiegeld. Dat omvat een bedrag voor de dagen die u nog niet hebt opgenomen. Uw werkgever moet bij uw vertrek ook het enkel en het dubbel vakantiegeld uitbetalen voor de vakantierechten die u al hebt opgebouwd voor het volgende jaar.

Het vertrekvakantiegeld bestaat dus uit het bedrag voor de vakantiedagen die u nog niet hebt opgenomen in het jaar waarin u verandert van werk én uit het bedrag voor de dagen die u alvast heeft verdiend voor het komende jaar.

Opgelet: voor arbeiders geldt een specifieke regeling. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Hospitalisatieverzekering

Geniet u van een collectieve hospitalisatieverzekering via uw huidige werkgever? Of u nu zelf opstapt of ontslagen wordt, u hebt het recht om die verzekering individueel voort te zetten wanneer u verandert van werk.
Als u dat wilt, kunt u levenslang een gelijke dekking blijven genieten én een gelijke premie betalen:

  • De voorwaarden zijn in principe die die van kracht zijn op het moment van de voortzetting. De premie hangt dan af van het tarief voor uw leeftijd op het moment van de vraag tot individuele voortzetting en mogelijk ook van het gewest waarin u woont.

  • U kunt echter ook de premie voor de individuele voortzetting vooraf financieren. Daardoor zal de voortzetting kunnen gebeuren aan dezelfde premie van uw leeftijd op het moment van de prefinanciering in de plaats van uw leeftijd bij uw vertrek.

Er gelden geen wachttijd of medische formaliteiten, maar u moet wel al minstens twee jaar ononderbroken verzekerd zijn via de collectieve polis. Een individuele voortzetting gebeurt niet automatisch: kijk goed na welke stappen u moet ondernemen.

Andere extralegale voordelen

Wat met uw bedrijfswagen, laptop of gsm bij een ontslag? Die moet u normaliter teruggeven na de opzegtermijn. Overleg met uw werkgever: zo kunt u misschien samen een voordelige deal sluiten.

  • Uw gsm en laptop kreeg u om uw professionele taken optimaal te kunnen uitvoeren. Het is dus logisch dat uw werkgever vraagt om die toestellen terug te geven. Hij kan echter ook toelaten dat u ze voor een bepaald bedrag overneemt, wanneer u dat voorstelt. Hetzelfde kan ook met het bijhorende gsm-abonnement.

  • Ook uw bedrijfswagen kunt u soms overnemen. Hou daarbij rekening met de jaarlijkse waardevermindering. Voor bedrijfswagens is die gedurende de eerste jaren groot: na drie jaar is een auto meestal nog maar de helft van zijn aankoopprijs waard.