Bij aankomst in de luchthaven in België is mijn bagage zoek: wat kan ik doen?

De luchtvaartmaatschappij moet u hiervoor vergoeden, tenzij ze kan aantonen dat er sprake is van overmacht. Om een schadevergoeding te krijgen voor zaken die u op de vakantiebestemming hebt gekocht, dient u te bewijzen voor welk bedrag u schade hebt geleden (bv. aan de hand van aankoopbewijzen).

Werd uw bagage teruggevonden?

Dan wordt ze enkele dagen later afgeleverd op de juiste bestemming. Los daarvan kunt u een schadevergoeding vragen voor het geleden ongemak.