Komt Belfius Bank tussenbeide als ik thuis schade heb geleden door brand, stormweer, water of natuurrampen?

Ja, indien u de brandverzekering geniet die deel uitmaakt van het verzekeringspakket app-normale woonverzekering.

Ontdek alle details over de brandverzekering binnen het verzekeringspakket app-normale woonverzekering