Vertrouwelijke informatie bij overlijden

Vertrouwelijke informatie

Als u vandaag alle nuttige informatie verzamelt in het dossier 'Vertrouwelijke informatie voor uw nabestaanden', helpt u hen om de administratieve formaliteiten op het ogenblik van uw overlijden vlotter af te handelen.

Opgelet!
Dit dossier is geen testament. U kunt het dus niet gebruiken om uw begrafenis of de overdracht van uw goederen te regelen.

Hoe vult u het dossier correct in?

Uw dossier is strikt persoonlijk. Het zal in geen geval door de bank worden gebruikt.

Vul het leesbaar in en volg daarbij deze instructies:
  • Volledige gegevens
  • Familieleden, vrienden en kennissen die dringend gewaarschuwd moeten worden
  • Te waarschuwen instanties
  • Bankinstellingen en rekeningnummers
  • Verzekeringen
  • Schulden en borgstellingen
  • Schuldvorderingen
  • Plaats van de sleutels, persoonlijke documenten, akten en contracten, betalingsbewijzen, roerende waarden enz.

Goed om te weten
Vergeet zo nodig niet de vereiste bewijsstukken toe te voegen, zoals verzekeringscontracten of een huurovereenkomst.

Waar kan het dossier worden teruggevonden bij overlijden?

De bank bewaart de dossiers 'Vertrouwelijke informatie voor uw nabestaanden' van haar klanten niet.

  • Vertrouw het ingevulde dossier in een gesloten enveloppe toe aan een of meer vertrouwenspersonen.
  • Vermeld duidelijk dat de enveloppe pas bij uw overlijden mag geopend worden.

Goed om weten
Laat dit ingevulde dossier niet achter in uw kluis bij de bank. Die wordt automatisch geblokkeerd zodra uw overlijden bekend is.

Is een successieplanning opportuun?

In sommige gevallen is een successieplanning nuttig, in andere gevallen niet.

Hoeveel zullen uw erfgenamen moeten betalen?

Het tarief van de successierechten verschilt van gewest tot gewest.