Formaliteiten vervullen

U weet niet welke formaliteiten u na het overlijden van een dierbare moet vervullen of tot wie u zich moet richten. Om u het leven te vergemakkelijken, maakt Belfius u wegwijs en helpen wij u bij het regelen van uw bankzaken.

Couple and man looking at document

Dringende formaliteiten vervullen

Na de vaststelling van het overlijden en de keuze van de begrafenisondernemer is de aangifte van het overlijden de eerste verplichting die u moet vervullen. Vervolgens neemt u best contact op met de bank en desgevallend met de notaris.

Vervul de dringende formaliteiten
Man calculating

Financiële problemen oplossen

Omdat het leven doorgaat, moet u als langstlevende echtgeno(o)t(e) of ouder binnen de 6 maanden een reeks financiële zaken regelen die te maken hebben met de gezinswoning, het pensioen, de nalatenschap, de belastingaangifte...

Los de financiële problemen op