Wanneer moet u successierechten betalen?

Successierechten moeten binnen twee maanden na het verstrijken van de termijn voor de aangifte van de nalatenschap worden betaald (dus 4 tot 6 maanden na het overlijden, afhankelijk van de plaats van overlijden).

Doet u dat niet, dan moet u nalatigheidsinteresten van 7% per jaar betalen. Deze worden berekend per begonnen maand.

In sommige gevallen staat de ontvanger uitstel van betaling toe. Zo kan de blote eigenaar van een nalatenschapsgoed uitstel krijgen tot de datum van het overlijden van de vruchtgebruiker. Uitstel is ook mogelijk indien u de goederen niet onmiddellijk zonder al te veel verlies kan verkopen, of indien u ze nodig heeft voor beroepsdoeleinden. Maar let op! Zelfs als de ontvanger u uitstel verleent, moet u de nalatigheidsinteresten betalen, te rekenen vanaf de dag waarop u normaal gezien successierechten moest betalen ...

Hebt u een vraag? Contacteer ons!