Wanneer moet u erfbelasting / successierechten betalen?

In Vlaanderen moet de erfbelasting in principe worden betaald twee maanden na de verzendingsdatum zoals vermeld op het aanslagbiljet. In Wallonië en Brussel moeten successierechten binnen twee maanden na het verstrijken van de termijn voor de aangifte van de nalatenschap worden betaald (dus 6 tot 8 maanden na het overlijden, afhankelijk van de plaats van overlijden).

Doet u dat niet, dan moet u nalatigheidsinteresten (wettelijke intrest) per jaar betalen. Deze worden berekend per begonnen maand.

In het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat in sommige gevallen de ontvanger van het kantoor rechtszekerheid uitstel van betaling toe. Zo kan de blote eigenaar van een nalatenschapsgoed uitstel krijgen tot de datum van het overlijden van de vruchtgebruiker. Uitstel is ook mogelijk indien u de goederen niet onmiddellijk zonder al te veel verlies kan verkopen, of indien u ze nodig heeft voor beroepsdoeleinden. Maar let op! Zelfs als de ontvanger u uitstel verleent, moet u de nalatigheidsinteresten betalen, te rekenen vanaf de dag waarop u normaal gezien successierechten moest betalen ...

In het Vlaams Gewest kunt u geen uitstel van betaling van de erfbelasting krijgen, wel kan in sommige gevallen een afbetalingsplan worden bekomen. Ook als u een afbetalingsplan krijgt, moet u nalatigheidsinteresten betalen.