Stappen van de nalatenschap

U wilt alles weten over de regels van het erfrecht, de formaliteiten die u moet vervullen, de keuze om een erfenis te aanvaarden of te verwerpen, de erforde, de graad van verwantschap, de verdeling van de erfenis en de berekening van de successierechten.
Hand writing testament

Een erfenis met testament beheren

Als de overledene een testament heeft opgesteld, dan is dat om te bepalen welke erfgenaam recht heeft op (welk deel van) de goederen uit de nalatenschap, dit met inachtneming van bepaalde regels.

Beheer een erfenis met een testament
Family in sun

Een erfenis zonder testament beheren

Wanneer iemand sterft zonder beschikkingen te hebben getroffen, worden de goederen overgedragen aan de wettelijke erfgenamen. Het wettelijk erfrecht bepaalt wie dat zijn en houdt hierbij o.a. rekening met de orde en graad van verwantschap.

Beheer een erfenis zonder testament
House

De erfenis aanvaarden of verwerpen

Naargelang de vermogenssituatie van de overledene kunnen de erfgenamen kiezen voor de zuivere aanvaarding van de nalatenschap, de verwerping ervan en de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Aanvaard of verwerp een erfenis
Legs on water

Een erfenis verdelen

Als de nalatenschap openvalt, bevinden de goederen van de overledene zich vaak in een toestand van onverdeeldheid. De erfgenamen beslissen dan of ze die onverdeeldheid behouden of de goederen verdelen.  

Verdeel een erfenis