Successierechten in het Waalse Gewest

In rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden


Tarief
0 - 12.500 EUR 3%
12.500 - 25.000 EUR 4%
25.000 - 50.000 EUR 5%
50.000 - 100.000 EUR 7%
100.000 - 150.000 EUR 10%
150.000 - 200.000 EUR 14%
200.000 - 250.000 EUR 18%
250.000 - 500.000 EUR 24%
> 500.000 EUR 30%

Sinds 1 januari 2018 bestaat er een volledige vrijstelling voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner (*) voor het deel dat die erft van de gezinswoning. Hij/zij krijgt deze vrijstelling enkel als bepaalde voorwaarden gerespecteerd worden. 

Voor de gezinswoning in rechte lijn bestaat er een verminderd tarief, maar ook dat geldt enkel als1 bepaalde voorwaarden gerespecteerd worden.

Voor de gezinswoning tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden, behoudens vrijstelling

Tarief
0 - 25.000 EUR 0%
25.000 - 50.000 EUR 0%
50.000 - 160.000 EUR 0%
160.000 - 175.000 EUR 5%
175.000 - 250.000 EUR 12%
250.000 - 500.000 EUR 24%
>500.000 EUR 30%

 

Voor de gezinswoning in rechte lijn (*)

Tarief
0 - 25.000 EUR 1%
25.000 - 50.000 EUR 2%
50.000 - 175.000 EUR 5%
175.000 - 250.000 EUR 12%
250.000 - 500.000 EUR 24%
> 500.000 EUR 30%

 

Tussen broers en zussen

Tarief
0 - 12.500 EUR 20%
12.500 - 25.000 EUR 25%
25.000 - 75.000 EUR 35%
75.000 - 175.000 EUR 50%
> 175.000 EUR 65%

 

Tussen ooms/tantes en neven/nichten (kinderen van broers of zussen)

Tarief
0 - 12.500 EUR 25%
12.500 - 25.000 EUR 30%
25.000 - 75.000 EUR 40%
75.000 - 175.000 EUR 55%
> 175.000 EUR 70%

 

Tussen anderen

Tarief
0 - 12.500 EUR 30%
12.500 - 25.000 EUR 35%
25.000 - 75.000 EUR 60%
> 75.000 EUR 80%
(*)

De wettelijk samenwonenden moeten samen gedomicilieerd zijn op het ogenblik van overlijden.