1. Home
  2. Sleutelmomenten
  3. Successie
  4. Erfenis ontvangen
  5. Aangifte van nalatenschap
  6. Successierechten
  7. Rechten in Waalse Gewest

Successierechten in het Waalse Gewest

In rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden (*)  


Tarief
0 - 12 500 EUR 3%
12 500 - 25 000 EUR 4%
25 000 - 50 000 EUR 5%
50 000 - 100 000 EUR 7%
100 000 - 150 000 EUR 10%
150 000 - 200 000 EUR 14%
200 000 - 250 000 EUR 18%
250 000 - 500 000 EUR 24%
> 500 000 EUR 30%

Voor de gezinswoning tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden (*)

Tarief
0 - 25 000 EUR 0%
25 000 - 50 000 EUR 0%
50 000 - 160 000 EUR 0%
160 000 - 175 000 EUR 5%
175 000 - 250 000 EUR 12%
250 000 - 500 000 EUR 24%
>500 000 EUR 30%

 

Voor de gezinswoning in rechte lijn (*)

Tarief
0 - 25 000 EUR 1%
25 000 - 50 000 EUR 2%
50 000 - 175 000 EUR 5%
175 000 - 250 000 EUR 12%
250 000 - 500 000 EUR 24%
> 500 000 EUR 30%

 

Tussen broers en zussen

Tarief
0 - 12 500 EUR 20%
12 500 - 25 000 EUR 25%
25 000 - 75 000 EUR 35%
75 000 - 175 000 EUR 50%
> 175 000 EUR 65%

 

Tussen ooms/tantes en neefjes/nichtjes (kinderen van broers of zussen)

Tarief
0 - 12 500 EUR 25%
12 500 - 25 000 EUR 30%
25 000 - 75 000 EUR 40%
75 000 - 175 000 EUR 55%
> 175 000 EUR 70%

 

Tussen anderen

Tarief
0 - 12 500 EUR 30%
12 500 - 25 000 EUR 35%
25 000 - 75 000 EUR 60%
> 75 000 EUR 80%
(*)

De wettelijk samenwonenden moeten op het ogenblik van het overlijden op het hetzelfde adres wonen.