Successierechten in het Vlaamse Gewest

In rechte lijn, tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden en sommige feitelijk samenwonenden (*)  

Tarief
0 - 50.000 EUR 3%
50.000 - 250.000 EUR 9%
> 250.000 EUR 27%


Tussen broers en zussen (**)

Tarief
0 - 75.000 EUR 30%
75.000 - 125.000 EUR 55%
> 125.000 EUR 65%

Andere personen (***)

Tarief
0 - 75.000 EUR 45%
75.000 - 125.000 EUR 55%
> 125.000 EUR 65%

     
      
 

(*)

Voor deze categorie rechthebbenden (in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden) worden de successierechten afzonderlijk berekend op de onroerende en roerende boedels. De feitelijk samenwonenden in kwestie zijn zij die op het moment van het overlijden al minstens 1 jaar ononderbroken samenwoonden en een gemeenschappelijke huishouding voerden. Ze kunnen dat bewijzen aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister. De gezinswoning is vrijgesteld van successierechten voor de langstlevende echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of onder bepaalde voorwaarden ook voor de langstlevende feitelijk samenwonende partner. Deze moet dus geen successierechten betalen op het deel dat hij/zij krijgt van de woning waarin de gemeenschappelijke hoofdverblijfplaats gevestigd was op het ogenblik van overlijden. Let op: de feitelijk samenwonende partner komt alleen in aanmerking voor de vrijstelling als hij op het ogenblik van overlijden al minstens 3 jaar ononderbroken samenwoonde met de overledene en er een gemeenschappelijke huishouding mee voerde. Voor een langstlevende wettelijk of feitelijk samenwonende partner die een bloedverwant is in rechte lijn van de overledene (of daarmee gelijkgesteld voor de successierechten), geldt deze vrijstelling niet.


(**)

Voor broers en zussen worden de successierechten per erfgenaam berekend, maar wordt geen opsplitsing gemaakt tussen roerende en onroerende goederen. Het Vlaamse gewest wil deze tarieven aanpassen, maar de teksten zijn nog niet definitief.

Voorgestelde nieuwe tarieven tussen broers en zussen

Tarief
0 - 35.000 EUR 25%
35.000 - 75.000 EUR 30%
75.000 - 125.000 EUR 55%
> 250.000 EUR 55%

(***)

Voor deze andere erfgenamen worden de successierechten berekend op de som van de erfdelen die ze krijgen (samenvoegingsprincipe). Het Vlaamse gewest wil deze tarieven aanpassen, maar de teksten zijn nog niet definitief.

Voorgestelde nieuwe tarieven voor andere personen

Tarief
0 - 35.000 EUR 25%
35.000 - 75.000 EUR 45%
75.000 - 125.000 EUR 55%
> 250.000 EUR 55%