Successierechten

De tarieven van de successierechten zijn verschillend naargelang het gewest waar de overledene zijn fiscale woonplaats had in de laatste vijf jaar van zijn leven, de graad van verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam of legataris en de omvang van de erfenis.

Goed om te weten

Als de overledene de laatste vijf jaar vóór zijn overlijden zijn fiscale woonplaats had in meer dan één gewest, dan worden de tarieven toegepast van het gewest waar zijn fiscale woonplaats in die periode het langst gevestigd was.