Successierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

In rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden

Tarief
0 - 50.000 EUR 3%
50.000 - 100.000 EUR 8%
100.000 - 175.000 EUR 9%
175.000 - 250.000 EUR 18%
250.000 - 500.000 EUR 24%
> 500.000 EUR 30%

 

Voor de gezinswoning in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden (behoudens vrijstelling) (*)

Tarief
0 - 50.000 EUR 2%
50.000 - 100.000 EUR 5,3%
100.000 - 175.000 EUR 6%
175.000 - 250.000 EUR 12%
250.000 - 500.000 EUR 24%
> 500.000 EUR 30%

 

Tussen broers en zussen

Tarief
0 - 12.500 EUR 20%
12.500 - 25.000 EUR 25%
25.000 - 50.000 EUR 30%
50.000 - 100.000 EUR 40%
100.000 - 175.000 EUR 55%
175.000 - 250.000 EUR 60%
>250.000 EUR 65%

 

Tussen ooms/tantes en neven/nichten (kinderen van broers/zussen) (**)

Tarief
0 - 50.000 EUR 35%
50.000 - 100.000 EUR 50%
100.000 - 175.000 EUR 60%
> 175.000 EUR 70%

 

Tussen andere personen (***)

Tarief
0 - 50.000 EUR 40%
50.000 - 75.000 EUR 55%
75.000 - 175.000 EUR 65%
> 175.000 EUR 80%
(*)

Er bestaat een vrijstelling voor de overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner voor het deel dat die erft van de gezinswoning. De vrijstelling is echter niet toepasbaar als de wettelijk samenwonende partner die een deel van de gezinswoning krijgt, een ouder in rechte lijn (of gelijkgesteld) is van de overledene of een broer/zus, neef/nicht of nonkel/tante ervan is.


(**)

Voor deze andere erfgenamen worden de successierechten berekend op de som van de erfdelen die ze krijgen (samenvoegingsprincipe).


(***)

Voor deze andere personen worden de successierechten berekend op de som van de erfdelen die ze krijgen (samenvoegingsprincipe).