1. Home
  2. Sleutelmomenten
  3. Successie
  4. Erfenis ontvangen
  5. Aangifte van nalatenschap
  6. Successierechten
  7. Rechten in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Successierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

In rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden  (*)

Tarief
0 - 50 000 EUR 3%
50 000 - 100 000 EUR 8%
100 000 - 175 000 EUR 9%
175 000 - 250 000 EUR 18%
250 000 - 500 000 EUR 24%
> 500 000 EUR 30%

 

Voor de gezinswoning: in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden (behoudens vrijstelling)

Tarief
0 - 50 000 EUR 2%
50 000 - 100 000 EUR 5,3%
100 000 - 175 000 EUR 6%
175 000 - 250 000 EUR 12%
250 000 - 500 000 EUR 24%
> 500 000 EUR 30%

 

Tussen broers en zussen

Tarief
0 - 12 500 EUR 20%
12 500 - 25 000 EUR 25%
25 000 - 50 000 EUR 30%
50 000 - 100 000 EUR 40%
100 000 - 175 000 EUR 55%
175 000 - 250 000 EUR 60%
>250 000 EUR 65%

 

Tussen ooms/tantes en neefjes/nichtjes (kinderen van broers/zussen) (**)

Tarief
0 - 50 000 EUR 35%
50 000 - 100 000 EUR 50%
100 000 - 175 000 EUR 60%
> 175 000 EUR 70%

 

Tussen andere personen (***)

Tarief
0 - 50 000 EUR 40%
50 000 - 75 000 EUR 55%
75 000 - 175 000 EUR 65%
> 175 000 EUR 80%
(*)

Sinds 1 januari 2014 bestaat er een vrijstelling voor de overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner voor het deel dat die erft van de gezinswoning. De vrijstelling is echter niet toepasbaar als de wettelijk samenwonende partner die een deel van de gezinswoning krijgt, een ouder in rechte lijn (of gelijkgesteld) is van de overledene of een broer/zus, neef/nicht of nonkel/tante ervan is.


(**)

Voor deze andere erfgenamen worden de successierechten berekend op de som van de erfdelen die ze verkrijgen (samenvoegingsprincipe).


(***)

Voor deze andere personen worden de successierechten berekend op de som van de erfdelen die ze verkrijgen (samenvoegingsprincipe).