Mijn kind verzekerd op de middelbare school

Flower with hand

Hoewel het niet wettelijk verplicht is, sluiten de meeste scholen een schoolverzekering af. Daardoor is uw tiener financieel beschermd.

Meestal verzekerd op school

Een schoolverzekering (niet wettelijk verplicht) dekt wat vaak zeer breed wordt omschreven als het ‘schoolleven’: in principe zowel de schoolse, naschoolse als buitenschoolse activiteiten. Ze vergoedt schade die uw kind ervaart en waarvoor de leraar, opzichter, directie en andere leerlingen aansprakelijk zijn.

De meeste schoolpolissen lijsten een reeks zware fouten op die niet verzekerd zijn. Wat een dergelijke fout inhoudt, moet duidelijk omschreven zijn. Bij betwistingen heeft de rechter altijd het laatste woord.

Over het algemeen biedt deze verzekering geen dekking tegen diefstal op school.

Tip! U kunt de polis inkijken. Vraag ernaar bij de schooldirecteur.

Verzeker uw kind ook buiten de school

Uiteraard wilt u dat uw kind en gezin ook buiten de schoolmuren optimaal financieel beschermd zijn. Belfius biedt hiervoor verschillende verzekeringsoplossingen:

  • Elke dag: verzeker uzelf tegen de financiële schade door ongelukken die uw kind zou kunnen veroorzaken. U bent immers wettelijk aansprakelijk als uw kind minderjarig is.
  • Onderweg: zorg ervoor dat uw dierbaren en uzelf bijstand genieten op verplaatsing
  • In de toekomst: garandeer dat uw dierbaren financieel rondkomen mocht u overlijden of invalide worden
Maak kennis met de verzekeringen van Belfius

Verzekerd buiten de schoolpoort

U wilt uw kind ook optimaal financieel beschermen als hij of zij niet op school zit?