Belastingvoordeel en overheidssteun

men talking while woman and child on background my children

Zowel voor de kosten op school als daarbuiten kunt u rekenen op de steun van de overheid. We overlopen waarop u recht hebt.

Geniet mogelijk een belastingvoordeel

Per kind ten laste geniet u een verhoging van uw belastingvrije som (*) , zodat u in principe minder belastingen betaalt.

Lees meer over de fiscale gevolgen van kinderen

Krijg mogelijk een studiebeurs

Of uw zoon of dochter recht heeft op een studiebeurs, wordt vooral bepaald door de hoogte van uw gezinsinkomen. Dat mag een bepaalde inkomensgrens niet overschrijden. Hoe meer personen u ten laste heeft, hoe hoger die grens ligt.

Verder moeten er twee voorwaarden vervuld zijn:

  • Uw tiener is Belg (of gelijkgesteld)
  • Hij of zij volgt een voltijdse opleiding aan een erkende onderwijsinstelling
Lees meer over de voorwaarden voor een studiebeurs voor uw kind
(*)

Voorwaarden: zie art. 132-145 WIB’92