Mijn oogappel laten delen in mijn vermogen

Young and old hand

U wilt de toekomst van uw kleinkind, neef, nicht enz. een financiële boost geven met een schenking of door hem of haar bij uw overlijden een deel van uw vermogen te laten erven. Een mooi gebaar. We overlopen even hoe dat kan.

Geef uw oogappel een schenking bij leven

Als u een bankgift of een handgift doet, moet uw oogappel noch schenkingsrechten, noch successierechten betalen. Tenzij u zou overlijden binnen de 3 jaar of vijf jaar*, dan is uw oogappel toch successierechten verschuldigd (volgens de wettelijke bepalingen in België).

*De termijn van vijf jaar is van toepassing in het Waals Gewest voor schenkingen vanaf 1 januari 2022.

Laat uw oogappel delen in uw erfenis

Als uw oogappel een erfgerechtigd familie- of gezinslid is, kunt u gewoon de wettelijke erfopvolging laten spelen, tenzij u vindt dat zijn wettelijk erfdeel te klein is.

Lees meer over nalaten zonder testament

Is uw oogappel geen naaste familie of wilt u hem een groter deel van uw erfenis toekennen? Dan kunt u gebruikmaken van een testament. Pas wel op: een deel van uw vermogen, de wettelijke reserve, is voorbehouden voor de langstlevende echtgeno(o)t(e), uw kinderen of - bij gebrek aan afstammelingen - uw verwanten in opgaande lijn.

Lees meer over nalaten met testament

Meer weten?

Maak een afspraak met de specialist in uw Belfius-kantoor

Hij helpt u graag met advies op maat