Verzekerd tijdens job

Flower with hand

Uw zoon of dochter werkt als student(e) in een fabriek, maar verwondt zich of moet thuisblijven wegens griep. In beide gevallen is hij of zij gedekt, geen probleem.

Uw zoon of dochter is ziek?

In het merendeel van de gevallen is uw student(e) verzekerd als persoon ten laste van u. Dankzij uw ziekte- en invaliditeitsverzekering maakt hij of zij mogelijk aanspraak op de terugbetaling van de dokterskosten.

Als uw zoon of dochter ziek is, moet hij of zij:

  • Meteen aan de werkgever melden dat hij of zij arbeidsongeschikt is
  • Binnen twee dagen een medisch getuigschrift opsturen naar de werkgever

Is uw zoon of dochter meer dan een maand in dienst? Dan is zijn of haar loon gewaarborgd, uitbetaald door de werkgever. Als hij of zij de job nog niet zo lang uitoefent, moet zoon- of dochterlief zich wenden tot uw ziekenfonds om een uitkering te krijgen voor de dagen van arbeidsongeschiktheid.

Uw zoon of dochter kreeg een ongeval?

Loopt uw jobstudent(e) een ongeval op terwijl hij zijn job uitoefent, of op weg naar of van het werk? Dan moet uw zoon of dochter meteen zijn of haar werkgever en het ziekenfonds verwittigen. In dat geval is hij of zij gedekt door de verzekering van de werkgever.

Verzekerd buiten het werk

U wilt uw zoon of dochter ook goed verzekeren wanneer hij of zij niet aan de slag is?