Uw student(e) verzekerd in het buitenland

Flower with hand

Uw zoon of dochter studeert binnenkort in het buitenland, ver van huis, en u maakt zich toch wat zorgen. Via Belfius kunt u hem of haar alvast optimaal verzekeren.

Verzeker uw student(e) met een totaalpakket

Als u het verzekeringspakket app-normale woonverzekering hebt afgesloten, geniet uw kotstudent(e) wereldwijd financiële bescherming:

  • Tegen brand-, water- en stormschade of glasbreuk op kot, dankzij de brandverzekering uit het pakket
  • Tegen diefstal, als u koos voor de extra waarborg 'Diefstal en vandalisme' binnen de brandverzekering
  • Tegen lichamelijke en materiëleschade aan derden onopzettelijk veroorzaakt door uw student(e), dankzij de familiale verzekering uit het pakket
  • Tegen een lichamelijk ongeval van uw student(e), dankzij de verzekering ongeval privéleven uit het pakket
Maak kennis met het verzekeringspakket Belfius Home and Family

Sluit een goede reisbijstandsverzekering af

In het buitenland kunnen de terugbetalingstarieven voor medische kosten sterk verschillen. Daardoor krijgt uw student(e) in bepaalde landen veel minder terug dan in België. In dat geval sluit u het beste een goede reisbijstandsverzekering af, zoals Belfius Assistance. Deze verzekering biedt pechverhelping en wereldwijd bijstand aan voertuigen en personen. Ze betaalt o.a. medische kosten gemaakt in het buitenland terug.

Ontdek de reisbijstandsverzekering Belfius Assistance

Ziekteverzekering in het buitenland

In welke mate uw student(e) gedekt is door zijn ziekteverzekering van het ziekenfonds? Dat hangt af van het land waar hij of zij gaat studeren:

  • Buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en in Zwitserland is een bijkomende private ziekteverzekering nodig.
  • Binnen de EER en Zwitserland dient uw student(e) via zijn of haar ziekenfonds een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan te vragen. Daarmee heeft hij of zij recht op alle noodzakelijke geneeskundige verzorging om zijn of haar verblijf te kunnen voortzetten in medisch veilige omstandigheden.

Beschermd tijdens buitenlandse studies

U wilt uw zoon of dochter, die in het buitenland studeert, degelijk financieel beschermen?