Mijn kind verzekerd in de kinderopvang

Flower with hand

Het beste licht u zich bij uw kinderopvang op voorhand in over hoe de organisatie verzekerd is. We sommen de cruciale verzekeringen op.

Cruciale verzekeringen bij opvang

Voor het welzijn van uw schat geniet de kinderopvang het beste onderstaande verzekeringen:

  • Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de opgevangen kinderen. In welke mate dit wettelijk verplicht is, hangt af van hoe de opvang wordt georganiseerd.
  • Een ongevallenverzekering tegen lichamelijke schade voor de opgevangen kinderen.

Verzeker uw kind ook buiten de kinderopvang

Uiteraard wilt u dat uw kind ook buiten de kinderopvang optimaal verzekerd is. Met de verzekeringen van Belfius genieten uw kind en gezin optimale financiële bescherming:

  • Elke dag: verzeker uzelf tegen de financiële schade door ongelukken die uw kind zou kunnen veroorzaken
  • Onderweg: zorg ervoor dat uw dierbaren en uzelf bijstand genieten op verplaatsing
  • In de toekomst: garandeer dat uw dierbaren financieel rondkomen mocht u overlijden of invalide worden
Maak kennis met de verzekeringen van Belfius

Ook verzekerd buiten de crèche

U wilt zoon- of dochterlief ook buiten het kinderdagverblijf goed verzekeren?