Belastingvoordeel en overheidssteun

men talking while woman and child on background my children Om de schoolfactuur wat lichter te maken, geniet u mogelijk financiële hulp, namelijk een schooltoelage.

Krijg mogelijk een schooltoelage voor uw kind

Of uw kleuter recht heeft op een schooltoelage, wordt vooral bepaald door de hoogte van uw gezinsinkomen. Dat mag een bepaalde inkomensgrens niet overschrijden. Hoe meer personen u ten laste heeft, hoe hoger die grens ligt.

Verder moeten er twee voorwaarden vervuld zijn:

  • Uw kleuter is Belg (of gelijkgesteld)
  • Uw lieverd gaat naar een erkende onderwijsinstelling

Niets houdt u tegen om uw kleintje een dagje thuis te houden, maar hij of zij moet wel een minimaal aantal dagen aanwezig zijn op de kleuterschool (daarbij houdt de overheid geen rekening met afwezigheid wegens ziekte en dergelijke).

Lees de voorwaarden voor een schooltoelage voor uw kind

Geniet mogelijk een belastingvoordeel

Bovendien geniet u per kind ten laste een verhoging van uw belastingvrije som (*) , waardoor u in principe minder belastingen betaalt als u een kind ten laste hebt.

Lees meer over de fiscale gevolgen van kinderen
(*)

Voorwaarden: zie art. 132-145 WIB’92