Uw gemeenschappelijke vermogen verdelen

Notebook thumbnails

Samen met uw partner hebt u een spaarpotje aangelegd via een spaarrekening of beleggingsproducten. U hebt een levensverzekering gesloten of u bent begunstigde van een groepsverzekering... De verdeling van dit gemeenschappelijke vermogen gebeurt het best via een minnelijke schikking. Overloop samen met uw echtgeno(o)t(e) uw tegoeden.

Wat moet er gebeuren met de spaarrekening, de effectendossiers en de beleggingen?

Bij een scheiding worden de beleggingen niet automatisch gesloten. Voor de bank is de houder van een rekening of de inschrijver op een beleggingsproduct de enige die over de belegging kan beschikken. Maar de benaming van een rekening volstaat niet om te bepalen van wie het geld is. Alleen de vereffening van het huwelijksstelsel en de verdeling van de goederen bepalen het eigendomsrecht van elk van de echtgenoten op die rekeningen en beleggingen.

Wat gebeurt er met de levensverzekeringen/groepsverzekeringen?

Sinds de echtscheidingswet van 2007: als u eigenaar bent van een levensverzekeringscontract, kunt u een andere begunstigde aanstellen dan uw ex-echtgeno(o)t(e), aangezien hij of zij zijn of haar huwelijksvoordelen kwijt is.

Als u algemeen als begunstigde echtgeno(o)t(e) bent aangesteld in de verzekeringspolis: wie de echtgeno(o)t(e) is op het ogenblik van de vereffening van het contract, ontvangt de uitbetaling, ongeacht het soort (echt)scheiding. Zodra de echtscheiding is uitgesproken, bent u niet langer de begunstigde van het kapitaal.

Als u in de verzekeringspolis met naam en toenaam als begunstigde echtgeno(o)t(e) bent aangesteld: bij een echtscheiding met onherstelbare ontwrichting verliest u uw rechten. Bij een echtscheiding met wederzijdse instemming is er verwarring mogelijk door de tegenspraak in de wettelijke bepalingen.

Voor de groepsverzekeringen: in het stelsel van scheiding van goederen bent u uw echtgeno(o)t(e) geen enkele vergoeding verschuldigd. In het stelsel van gemeenschap van goederen blijft de groepsverzekering op naam van wie ze is aangegaan. Net als bij de levensverzekering is er geen vergoeding vastgelegd als de premies waarmee een van de partners zijn verzekering betaalt, afkomstig zijn uit het gemeenschappelijke vermogen (behalve bij gerechtelijke beslissing of echtscheidingsovereenkomst).

  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact