Wat met mijn testament?

Wat zegt de wet? De nalatenschap van de echtgeno(o)t(e) komt toe aan de echtgeno(o)t(e) en zijn of haar nakomelingen, als hij of zij er heeft, en zo niet aan zijn of haar andere verwanten. De langstlevende echtgeno(o)t(e) krijgt in principe het vruchtgebruik van de nalatenschap en de nakomelingen (of andere erfgenamen) hebben de blote eigendom.

Een testament wijzigen of opstellen is makkelijker dan u denkt. Praat erover met uw notaris.