Welke andere professionals kunnen mij helpen?

Ook andere professionals dan Belfius kunnen u helpen om uw echtscheiding met een geruster gemoed te regelen. Doe zeker een beroep op hun diensten.

De notaris: hij zal u de verschillende procedures uitleggen en u adviseren zodat u een rechtvaardige oplossing vindt voor u en de kinderen. Zijn tussenkomst is verplicht als er gemeenschappelijke onroerende goederen zijn of als u er niet in slaagt tot een overeenkomst te komen. De notaris speelt een actievere rol bij een echtscheiding met wederzijdse instemming: bij de voorbereiding van de overeenkomst, bij de schatting en verdeling van de goederen...

Ontdek wat een notaris allemaal voor u kan betekenen

De advocaat: zijn bijstand is haast onmisbaar om een echtscheidingsprocedure op te starten en te vervolgen. In eerste instantie biedt hij u de bijstand die past bij uw situatie en legt hij de juridische aspecten of moeilijkheden in het kader van de procedure uit. In de loop van de procedure zal uw advocaat u vertegenwoordigen, stukken opstellen en u bijstaan voor de rechter. Na de echtscheiding geeft hij het vonnis door aan de burgerlijke stand en ziet hij toe op de naleving van de gesloten akkoorden.

Ontdek wat een advocaat allemaal voor u kan betekenen

De huwelijksconsulent: hij biedt psychologische begeleiding aan koppels die een crisisperiode doormaken, ongeacht om welke moeilijkheden het gaat. Tijdens de raadpleging kan elke partij vrij zijn klachten en gevoelens uiten in een klimaat van vertrouwelijkheid en ondersteuning. Het is de bedoeling zich bewust te worden van de moeilijkheden en er afstand van te nemen.

Lees meer over de beroepsvereniging van onder andere huwelijksconsulenten (Franstalige website)

De gezinsbemiddeling: als u het als koppel moeilijk hebt, kunt u een beroep doen op een bemiddelingsdienst om uw conflicten op te lossen. De bemiddelaar zal dan proberen om de dialoog tussen u en uw partner te herstellen, zodat u uw breuk concreet kunt organiseren. Die formule kan moeilijk zijn, maar minder zwaar en duur blijken dan een proces.

Lees meer over de Federale Bemiddelingscommissie

De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO ): als uw ex zijn verschuldigde alimentatie niet betaalt, kan de DAVO u helpen om het geld op te vorderen. Een voorwaarde is wel dat de alimentatie in de voorbije twaalf maanden minstens tweemaal niet betaald werd. De dienst kan dan beslag leggen op goederen of inkomsten. Die tussenkomst is niet gratis: de schuldenaar moet de dienst 10 % betalen bovenop de verschuldigde alimentatie en de begunstigde krijgt de alimentatie verminderd met 5 %. De DAVO beëindigt het contract als de schuldenaar zes maanden lang regelmatig heeft betaald en al zijn achterstallige bedragen heeft afgelost.

Bezoek de website van de Federale Overheidsdienst Financiën