Wat is het wettelijke stelsel?

Koppels die in het huwelijksbootje stappen, kunnen kiezen tussen verschillende huwelijksvermogensstelsels. Zo kunnen ze de verdeling van hun goederen op voorhand regelen.

Als jonggehuwden beslissen om geen huwelijkscontract te sluiten, is het wettelijke stelsel van toepassing. Ze worden dan automatisch verenigd onder het zogenaamde primaire of wettelijke stelsel. Dat beperkt zich tot een aantal basisregels, zoals de bescherming van de gezinswoning (de echtgenoot-eigenaar van de gezinswoning mag deze niet verkopen of verhuren zonder de toestemming van zijn partner), de bijdrage in de lasten van het gezin, het recht om een beroep uit te oefenen en een eigen inkomen te ontvangen ... Bovendien hebben de echtgenoten een wederzijdse plicht tot trouw, hulp, bijstand en samenwoning.

Het wettelijke stelsel biedt de echtgenoten de mogelijkheid om hun persoonlijke en hun gemeenschappelijke vermogen tegelijkertijd te beheren. Het impliceert immers een scheiding van goederen en een zogenaamde gemeenschap "beperkt tot de aanwinsten". Zijn in die aanwinsten inbegrepen: lonen en/of uitkeringen, inkomsten uit eigen goederen (bijvoorbeeld door de verhuring van een gebouw), interesten van obligaties en alle goederen waarvan niet kan worden bewezen aan wie ze toebehoren. Bij een echtscheiding wordt alleen het gemeenschappelijke vermogen verdeeld, de echtgenoten behouden hun eigen bezittingen.