Moet ik een huwelijkscontract aangaan?

Het huwelijkscontract is een akte die door een notaris wordt opgesteld en waarbij de toekomstige echtgenoten kiezen welk huwelijksstelsel hun samenleving zal regelen. Het is facultatief: een koppel dat geen contract opstelt, valt automatisch onder het wettelijke stelsel. Dankzij het huwelijkscontract is het mogelijk:

  • de financiële verhoudingen tussen de echtgenoten te regelen;

  • het beheer van de goederen te bepalen;

  • de eigendom van die goederen te bewijzen.