Wat is een feitelijk gezin?

Het feitelijk gezin bestaat uit een moreel akkoord tussen twee samenwonenden die aanvaarden om tussen hen beiden een economische band tot stand te brengen, en dat zonder formaliteiten of plechtigheid. De wet bepaalt dat iedereen die officieel samenwoont zonder bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad te zijn (dus geen broers, zusters, grootouders, ooms of tantes) en financieel of op een andere wijze bijdraagt tot de gezamenlijke regeling van huishoudelijke zaken, een feitelijk gezin vormt. Er is geen beperking wat het geslacht van de samenwonenden betreft.

In tegenstelling tot het huwelijk en de wettelijke samenwoning, zijn aan de vrije vereniging of het feitelijk gezin weinig of geen regels verbonden. De bescherming is zeer beperkt. Voor de partners in ruime zin houdt het feitelijk gezin geen verplichting tot trouw, bijstand of hulp in. Het verleent geen erfrechten en impliceert niet het principe van de bescherming van de gezinswoning (de samenwonende eigenaar kan de woning dan ook verkopen zonder de toestemming van de ander). Het is dus een onzeker statuut bij overlijden van een van de samenwonenden of bij een onherstelbaar conflict in het gezin.

Feitelijke koppels kunnen wel altijd een samenlevingscontract opstellen om de voorwaarden van hun samenwoning te regelen, zoals de deelname in de kosten van het gezin. Die voorzorgsmaatregel vermijdt eventuele conflicten.