Klantenacceptatiebeleid van Belfius Bank

Doelstellingen

Belfius Bank is stevig lokaal verankerd en ambieert om op een duurzame en verantwoordelijke manier ten dienste te staan van de Belgische openbare sector, particulieren en ondernemingen.

We willen er zeker van zijn dat onze middelen daadwerkelijk worden aangewend om deze objectieven te realiseren. Daarom hebben we een "Klantenacceptatiebeleid" gedefinieerd dat de klanten preciseert waarmee we een sterke en gepersonaliseerde commerciële relatie kunnen en willen ontwikkelen via een open en eerlijke aanpak.

Toepassingsgebied

Dit klantenacceptatiebeleid is van toepassing op elke persoon of entiteit die Belfius Bank en de filialen ervan rechtstreeks of onrechtstreeks tot zijn eigen belang om een financiële verrichting, product of dienst vraagt.

Beoogde klanten

Klanten die in de regel door Belfius Bank kunnen worden aanvaard, zijn de personen of entiteiten:

  • die overeenkomstig de procedures van de bank volledig geïdentificeerd zijn, en
  • die een significante band met België hebben door hun vestiging of een duurzame inkomstenbron, en
  • van wie de werkelijkheid van voormelde significante band controleerbaar is door de relatiebeheerder van Belfius of op basis van betrouwbare externe bronnen, en
  • met wie de financiële relatie actief, verscheiden en op lange termijn gebaseerd zal zijn.

Uitsluitingen

In het algemeen zal Belfius Bank geen commerciële relatie aanvaarden met de personen of entiteiten:

  • die niet voldoen aan de klantenacceptatiecriteria opgesteld door Belfius Bank en beschreven onder punt 3, of
  • van wie de legitieme bedoelingen niet onmiddellijk voldoende duidelijk blijken, of
  • die opgenomen zijn in de Belgische of EU-lijsten van personen of entiteiten onder financiële sanctie, of
  • in het kader van een handelsactiviteit : in een door de TAP («Transition Acceleration Policy») van Belfius bedoelde controversiële sector

Uitvoering

Het komt in eerste instantie de relatiebeheerder toe om alleen klantenrelaties aan te gaan met personen of entiteiten die voldoen aan ons klantenacceptatiebeleid.

Wanneer blijkt dat een persoon of entiteit niet voldoet aan de gebruikelijke acceptatiecriteria van Belfius Bank, mogen interne diensten van de bank evenwel ook het aangaan van de klantenrelatie laten weigeren.