1 juli 2022


Philippe Evrard
Investment Strategy @Belfius

Beleggingen in ESG (Environment – Social – Governance) bevinden zich blijkbaar in het oog van de storm. De resultaten vallen tegen dit jaar. Sommigen gewagen van greenwashing en marketingtrucs en verwijten de banken een gebrek aan transparantie. Maar klopt dat wel?

Harde tijden voor ESG


Het klopt dat de duurzame indexen het sinds begin 2022 nog slechter doen dan de wereldindexen, die ook al in negatief vaarwater zitten. Zo verliest de MSCI AC World1 6,83% en zijn "Sustainable" tegenhanger 9,86%.


In Duitsland lopen zelfs gerechtelijke onderzoeken tegen activabeheerders. Ze worden ervan beschuldigd aan greenwashing te doen en dus hun klanten bewust te misleiden over de "deugdzame" kant van de verkochte producten.


En tot slot hebben enkele mediakanalen publiekelijk de vraag naar de zin van ESG-beleggingen aan de orde gesteld. Aswath Damodaran, hoogleraar financiën aan de universiteit van New York, windt er in zijn citaat in L’Echo/De Tijd van 11 juni 2022 bijvoorbeeld geen doekjes om: "De wereld van ESG weet niet waarover hij praat", "Duurzaam beleggen begint toxisch te worden". We zullen erop terugkomen.


Verkeert ESG in zwaar weer? Voor hoelang?


De realiteit van de markten...


Welke activaklasse overtreft alle andere sinds begin 2022? Olie.


Twee jaar geleden, in de piek van de pandemie, was de wereldeconomie in pauzemodus, wat de Brentkoers deed kelderen en zelfs in negatief territorium deed belanden! Terwijl de geleidelijke heropening van de economieën en het conflict in Oekraïne het schaarsterisico nog hebben verhoogd, is de oliekoers sindsdien omhooggeschoten: +70% sinds begin dit jaar. Wie deze activaklasse in zijn portefeuille heeft, kan louter financieel gezien dus een mogelijk mooi rendement genereren.


De andere activaklassen doen het inderdaad minder goed. Tegen de achtergrond van stijgende rentevoeten, hoge inflatie en mistige vooruitzichten kleuren de aandelen- en obligatiemarkten bloedrood. Wat valt daaraan te doen?


Bij Belfius mikken we op wat zin heeft op langere termijn.


Onze slogan is duidelijk: "Meaningful and inspiring for the Belgian society. Together". We geloven vast in het potentieel van ondernemingen die de ESG-principes integreren. We zijn ervan overtuigd dat die ondernemingen wel gaan varen bij die keuze voor duurzaamheid op lange termijn, zowel qua concurrentievoordeel als qua veerkracht (d.w.z. de capaciteit om het hoofd te bieden aan stormen en almaar strengere regelgeving).


Ons activaselectieproces is heel strikt en transparant. Klik hier voor meer informatie. Ons gamma duurzame beleggingsproducten2 neemt een steeds grotere plaats in ons globaal aanbod in. Verantwoordelijkheid is dus onlosmakelijk verbonden met onze "convictions", en dat is niet zonder reden. Wie kan immers het voluntarisme van de autoriteiten – of het nu de Amerikaanse, de Europese of de Chinese zijn – op het gebied van energietransitie ontkennen? Wie kan het risico uitsluiten dat fossiele energiebronnen meer en meer afgestraft of belast zullen worden in de meer ontwikkelde economieën?


Hoe duurder de olie wordt, hoe meer alternatieven ermee zullen kunnen wedijveren en hoe meer het businessmodel zelf van de olie op de helling zal komen te staan. We hebben het de laatste twintig, dertig jaar kunnen zien: wanneer de olie te duur werd, verhoogden de belangrijkste producenten hun productie, om weer in een voor hun klanten houdbare zone te belanden. Het ergste wat hun kan overkomen, is immers dat die klanten hun de rug toekeren.


Besluit


Hoed u voor de effecten van een kortetermijnvisie. Het is niet voor niets dat almaar meer beleggingsstrategen duurzaamheid in hun criteria integreren. Geloven dat olie deel uitmaakt van de meestbelovende megatendensen voor de toekomst getuigt in het beste geval van naïviteit, in het slechtste geval van blindheid.


Speculatie op korte termijn interesseert ons niet. De geopolitieke context (de oorlog in Oekraïne) en de macro-economische omgeving maken ons afhankelijker dan ooit van – onder meer Russische – olie, maar heeft tegelijk de autoriteiten wakker geschud om daar dringend iets aan te doen. Wie zich 2014 of zelfs 2020 herinnert, zal u zeggen: de olie kan in enkele maanden ook de helft van zijn waarde verliezen. Het volstaat dat de vraag daalt. En het minste wat je kan zeggen, is dat die daling hoog op de agenda van de Europese staat.


Het is onze verantwoordelijkheid portefeuilles samen te stellen die bij het risicoprofiel van onze klanten passen. De marktvolatiliteit heeft ons niet van gedacht doen veranderen. Integendeel.


Gevolgen voor de portefeuille


Wat doen? Uit de markt stappen bij lage koersen is echt niet aan te raden. Er blijven dus twee mogelijkheden: ofwel zich gedeisd houden met zijn portefeuille tot de storm gaat liggen, ofwel beleggen in toekomstgerichte oplossingen, om te profiteren van de huidige waarderingsniveaus, die goede instappunten bieden. Maar is dit het juiste moment? Uw beleggingshorizon, uw risicoappetijt, uw bereidheid tot diversifiëring en uw gevoeligheid voor ESG zijn hier essentieel.


Wilt u meer weten? Uw bedenkingen delen? Als uw beleggingsadviseur het nog niet heeft gedaan, aarzel niet hem te bellen voor een afspraak, om samen uw portefeuille en uw beleggersprofiel te bespreken.


1 Bron: reuters-refinitiv
2 In de zin van de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) – "Artikel 9-fonds"Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.