Belgische bedrijven zien brood in de circulaire economie.

Frank Maet
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:  
  • De Covid-19 crisis versnelt de omschakeling naar een circulaire economie.
  • Met zijn visienota wil het VBO de koppositie van de Belgische industrie in de circulaire economie versterken.

Door de recente versoepeling van de Covid-19 maatregelen, hebben steeds minder Belgische ondernemingen last van omzetverlies. Maar er doemt al een nieuw probleem op, ditmaal aan de aanbodzijde. Heel wat bedrijven, vooral in de groothandel, bouw en industrie, kampen met tekorten door toeleveringsproblemen. De druk op de beschikbaarheid van materialen en brandstoffen in de hele wereld stijgt door de heropening van de economie in veel westerse landen. De globale problemen met de aanvoer van producten tonen aan dat de oude lineaire economie kwetsbaar is voor grote schokken. De Covid-19 crisis is een opportuniteit om de productie- en consumptiepatronen kritisch te bekijken en te verbeteren. Een bevraging door ETION en hr-dienstenbedrijf ACERTA toont dat zes op de tien bedrijfsleiders ervan uitgaan dat deze crisis de omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie doet versnellen.

Steeds meer bedrijven kiezen daarom de weg van de circulaire economie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ondernemingen met een circulair economisch model beter bestand zijn tegen economische schokken en sterker presteren dan traditionele bedrijven. De omschakeling naar een circulaire economie is een essentieel onderdeel van het economisch relanceplan na de COVID-19-crisis en is van groot belang voor de Belgische bedrijven. Onze industrie gebruikt intensief natuurlijke grondstoffen en materialen, die meestal ingevoerd worden. Zo is er bijvoorbeeld nood aan grote hoeveelheden staal en zeldzame aardmetalen voor de productie van windmolens en zonnepanelen. Om de productiekosten onder controle te houden, moeten we dus nadenken hoe we een grondstofarme economie verder kunnen ontwikkelen.

De werkgeversfederatie VBO wil de switch naar een circulaire economie versnellen en werkte samen met zijn sectorfederaties de ‘Visie Circulaire Economie 2030’ uit. De visienota is een routeplan om de komende tien jaar richting te geven aan de versnelde uitbouw van circulaire economische modellen en is opgebouwd rond een aantal concrete ambities.

Het VBO wil materialen zoveel mogelijk beschikbaar maken en koploper zijn op het vlak van circulair ontwerp, productie en gebruiksmodellen en het terugwinnen van hoogwaardige materialen. Op die manier hoopt de werkgeversfederatie om de concurrentiekracht van de ondernemingen te verhogen, en banen te scheppen. Een efficiënt gebruik van de grond- en brandstoffen kan immers een competitief voordeel opleveren en de aantrekkelijkheid verhogen voor nieuwe investeringen in ons land. Meten is weten. Daarom gaat het VBO een dashboard ontwikkelen op basis van tien circulariteitsindicatoren van Eurostat en dat tweejaarlijks opvolgen. Een eerste analyse en voortgangsrapport is voorzien in 2022.

De ambitieuze visie van de Belgische werkgevers kan pas slagen als alle stakeholders hun rol opnemen in de transitie naar een duurzame samenleving. Er gebeurt in ons land veel rond circulaire economie maar vaak is het beleid versnipperd. In de toekomst moet de overheid op alle niveaus, van lokaal tot Europees, nauwer samenwerken met de bedrijfswereld om de circulaire ambities te verwezenlijken. Met de juiste aanpak profiteert iedereen van een duurzamere economie.Referenties:
https://www.circularonline.co.uk
https://etion.be
https://www.vbo-feb.be

Ontdek de Belfius Convictions

Deel deze pagina: