Fed blijft ontspannen over inflatie.

Frank Maet
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:  
  • De Amerikaanse centrale bank maakt zich geen zorgen over de tijdelijke inflatiedruk en ziet geen reden om haar beleid aan te passen.
  • Ruime overheidssteun en de snelheid van de vaccinaties zorgen voor een snelle opleving van de economische groei in de V.S.
  • Er zijn nog steeds geen plannen om de korte rente vervroegd te verhogen.

Investeerders in de V.S. kunnen volgens de Fed nog een tijdje op beide oren slapen. De Amerikaanse economie beleeft dit jaar een indrukwekkend V-herstel maar de centrale bank denkt nog lang niet aan een renteverhoging. Ook het maandelijkse aankoopbeleid van schuldpapier door de Fed blijft voorlopig ongewijzigd.

Wall Street en de obligatiemarkten keken met belangstelling wat de vergadering van de centrale bank in Washington zou opleveren. De klim van de Amerikaanse overheidsrentes naar de hoogste niveaus van het afgelopen jaar heeft de markten nerveus gemaakt. Zijn de hogere rentes een normale weerspiegeling van de verbeterde economische vooruitzichten? Of zijn ze een teken dat de economie dreigt te oververhitten en met hoge inflatie krijgt af te rekenen? In dat laatste geval zou de Fed vlugger dan verwacht de geldkraan moeten dichtdraaien, een schrikbeeld voor aandelen- en obligatiebeleggers.

De Amerikaanse economie is in het eerste trimester uit de startblokken geschoten en stevent af op een periode van forse groei. Dat is in de eerste plaats te danken aan een succesvolle vaccinatiecampagne. Sinds december zijn in de Verenigde Staten meer dan 100 miljoen Covid-19 vaccins toegediend en is het aantal dagelijkse sterfgevallen als gevolg van het virus met twee derde gedaald. Als de positieve trend aanhoudt, hoopt men in de V.S. om ten laatste tegen de zomer groepsimmuniteit te bereiken. President Biden wil dat de economie volledig heropent tegen de nationale feestdag, Fourth of July.Dan ligt de weg open voor een terugkeer van de consumentenvraag naar het niveau van vóór de crisis. Vooral rijkere gezinnen hebben veel geld opgespaard tijdens de lockdowns en staan klaar om meer uit te geven.

Bovenop de opgekropte vraag van de Amerikaanse huishoudens gooit een historisch steunpakket olie op het vuur. Met de goedkeuring eerder deze maand van de American Rescue Act komt er 1900 miljard dollar aan financiële steun voor gezinnen, bedrijven en lokale overheden. Critici vrezen dat het pakket te veel van het goede is en de inflatie de hoogte zal injagen.

Voorzitter Powell legde uit dat de inflatie in de V.S. inderdaad tijdelijk zal opveren door een krachtige heropleving van de uitgaven, basiseffecten en knelpunten bij de toelevering van sommige goederen. De centrale bank verhoogt daarom haar prognose voor de inflatie in 2021 van 1,8 procent naar 2,4 procent. Maar in de jaren erna zal de druk op de prijzen volgens de Fed weer afkoelen richting 2 procent. Bovendien blijft het wachten op een volledig herstel van de arbeidsmarkt. Daarom is het voorbarig om nu al te gaan nadenken over een verstrakking van het monetair beleid. De prognose voor de BBP-groei in 2021 werd verhoogd van 4,2 procent naar 6,5 procent, maar de aanpassingen voor 2022-2023 waren miniem.Naast de economische vooruitzichten, was er ook veel belangstelling voor de ‘dot plot’ van de Fed. Die grafiek toont hoe de bestuursleden de beleidsrente zien evolueren op middellange termijn. In december was de Fed unaniem dat de rente ten vroegste in 2023 begint te stijgen. De nieuwe dot plot van maart toont dat vier op negentien bestuursleden rekening houden met een mogelijke renteverhoging in 2022. Voorlopig ziet een ruime meerderheid binnen de Amerikaanse centrale bank geen reden om de voet van het gaspedaal te halen.

Deel deze pagina: