Nieuw: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW)

Belfius Salary for Pension

Bent u werknemer? En geniet u geen of een beperkt aanvullend pensioen via een groepsverzekering of een pensioenfonds bij uw werkgever of sector? Goed nieuws! U kan vanaf nu zelf beslissen om een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) af te sluiten met Belfius Salary for Pension.

U spaart hiervoor maandelijks een bepaald bedrag (de premie), dat uw werkgever inhoudt op uw nettoloon en rechtstreeks stort in uw VAPW-contract. Zo bouwt u een mooi extra pensioen op.

Het bedrag van uw premie kan u zelf kiezen. Daarbij moet u wel even rekening houden met een bepaald minimum en maximum. Ga naar MyPension.be en ontdek uw maximale VAPW-premie die recht geeft op een belastingvermindering.

Kenmerken

Fiscaal interessant

U kan een bijkomende belastingvermindering krijgen van 30% van uw stortingen, bovenop die van uw pensioensparen en/of langetermijnsparen. Deze belastingvermindering gaat onmiddellijk van uw bedrijfsvoorheffing af (zie voorbeeld).

Op uw maat

U kiest zelf het bedrag dat uw werkgever maandelijks inhoudt op uw nettoloon en in uw VAPW-contract stort.

Een mooi rendement

Dit type pensioenverzekering (tak 21) biedt u de zekerheid van een gewaarborgd rendement én eventuele winstdeling (1) .

Flexibel

U kan uw premie in de loop van uw contract aanpassen.

Een concreet voorbeeld

Christine is werknemer. Ze wenst een VAPW af te sluiten met een maandelijkse premie van 100 euro. Volgens MyPension.be kan ze dit perfect doen. Door de onmiddellijke belastingvermindering via haar verminderde bedrijfsvoorheffing zal ze haar nettoloon met slechts 70 euro zien dalen.

Salaris voor VAPW

Salaris na VAPW

Brutoloon na sociale bijdragen

€3.000

€3.000

Bedrijfsvoorheffing

€500

€470

Nettoloon

€2.500

€2.530

Premie VAPW

-

€100

Gestort nettoloon

€2.500

€2.430

Salaris voor VAPW

 • Brutoloon na sociale bijdragen

  €3.000

 • Bedrijfsvoorheffing

  €500

 • Nettoloon

  €2.500

 • Premie VAPW

  -

 • Gestort nettoloon

  €2.500

Salaris na VAPW

 • Brutoloon na sociale bijdragen

  €3.000

 • Bedrijfsvoorheffing

  €470

 • Nettoloon

  €2.530

 • Premie VAPW

  €100

 • Gestort nettoloon

  €2.430

In detail

 • Productcategorie

  Dit is een pensioenverzekering tak 21 (2e pijler) met de zekerheid van een gewaarborgd rendement.

 • Voor wie?

  • Voor werknemers die geen of een beperkt aanvullend pensioen opbouwen via een groepsverzekering of pensioenfonds (Instelling Voor Bedrijfspensioenvoorziening).
  • Als werknemer neemt u zelf het initiatief om een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) af te sluiten. De verzekeringnemer is dus altijd de werknemer, nooit de werkgever. Uw werkgever zal de premie inhouden op uw nettoloon en aan de verzekeraar storten.
  • Uw werkgever kan een kaderakkoord sluiten met de verzekeraar. Dat is een overeenkomst met afspraken tussen de verzekeraar en de werkgever om het beheer van de VAPW-overeenkomsten binnen de onderneming eenvoudiger en uniform te laten verlopen.
 • Fiscaliteit

  U geniet een onmiddellijke belastingvermindering van 30% (2) op de gestorte premies (personenbelasting), te verhogen met de gemeentetaks op de gestorte premies. Deze belastingvermindering gaat onmiddellijk van uw bedrijfsvoorheffing af. Slechts 70% wordt dus effectief ingehouden op uw loon.

 • Rendement

  • 0,35% (jaarlijks) op de gestorte nettopremies met een resterende looptijd van meer dan 8 jaar. Deze interestvoet kan wijzigen voor toekomstige stortingen.
  • U kan rekenen op een gewaarborgd rendement en een eventuele winstdeling bovenop dit rendement (zie voetnoot 1).
 • Premie

  • Maandelijkse premiebetaling
  • Uw minimumpremie: 45 euro per maand
  • Uw maximumpremie is afhankelijk van verschillende elementen, waaronder uw loon en uw eventuele opgebouwde pensioenreserves via uw aanvullend pensioen.
 • Flexibiliteit

  • In de loop van uw contract kan u tot 2 maal per kalenderjaar uw premie aanpassen, op basis van de evolutie van uw maximale VAPW-premie op MyPension.be en/of van uw persoonlijke wensen. Vergeet niet uw werkgever 2 maanden vooraf op de hoogte te brengen van elke gewenste wijziging of stopzetting.
  • Bij verandering van werkgever blijft uw VAPW-polis gewoon verderlopen.
 • Jaarlijkse check-up

  Uw jaarlijks maximumbedrag kan elk jaar wijzigen en is normaal gesproken beschikbaar vanaf oktober op MyPension.be. Op basis daarvan kan u uw premie eventueel aanpassen.

 • Duur

  De uitbetaling gebeurt bij uw effectieve wettelijke pensionering, zelfs als u uw pensioen na de wettelijke pensioenleeftijd opneemt (nu 65 jaar, 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030).

 • Attest

  U ontvangt een attest voor uw werkgever met uw maandelijkse premie die hij op uw nettoloon moet inhouden. Daarbij ook de nodige gegevens om de storting aan de verzekeraar te kunnen uitvoeren. Na ontvangst beschikt uw werkgever over 2 maanden voor de inhouding en de storting.

 • Facultatieve waarborgen

  U kan een aanvullende overlijdensverzekering door ongeval afsluiten.

 • Taks op de premies

  4,40%

 • Belasting en afhouding op het einde van het contract*

  • RIZIV-bijdrage: 3,55% op het totale brutokapitaal
  • Solidariteitsbijdrage: van 0% tot 2% op het totale brutokapitaal
  • Personenbelasting: 10% op het kapitaal min de RIZIV- en solidariteitsbijdrage (te vermeerderen met de gemeentebelasting). De winstdeling is vrijgesteld van personenbelasting.

  *De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de verzekeringnemer. De bovenstaande informatie is indicatief en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en/of interpretatie van de fiscale regelgeving.

 • Kosten

  Instapkosten

  • Instapkost op de premie: maximaal 6%
  • Beheerskost op de reserve: 0,01% per maand met een minimum van 1 euro

  Uitstapkosten

  • Geen kosten bij uitkering bij wettelijke pensionering of bij overlijden.
  • In elk ander geval 5%, behalve de laatste 4 jaar (verminderd naar respectievelijk 4%, 3%, 2% of 1% met een geïndexeerd minimum van 75 euro).
 • Documenten

  Algemene voorwaarden

  Precontractuele informatie SFDR

  Periodieke rapport SFDR Tak 21

 1. De toekenning van de winstdeling wordt op discretionaire wijze beslist door de algemene vergadering van de verzekeraar. De verzekeraar is noch wettelijk noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeling. Winstdeling is dus niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.
 2. Belastingvermindering in de personenbelasting mits naleven van de 80%-regel én de maximale jaarlijkse bijdrage.