Belfius Pension Fund Low Equities

Belfius Pension Fund Low Equities is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Investment Partners N.V. - Aandelenklasse C - KAP

Kenmerken


Meer informatie vindt u op belfius.be/productcategorieen

  • Looptijd: geen eindvervaldag
  • Minimale intekening: geen minimale inschrijvingsprijs
  • SRRI  : 4 (voor meer info, zie "risico’s")
  • ISIN code: BE0943599804
  • De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag berekend en gepubliceerd in De Tijd en L'Echo, en op belfius.be/fondsen.

Kosten


Fiscaal voordeel

Sinds 2018 kan u kiezen tussen een ‘standaard’-keuzesysteem van maximaal 980 euro per jaar met in principe een belastingvermindering van 30% (max. 294 euro) en een systeem van maximaal 1.260 euro per jaar met in principe een belastingvermindering van 25% (315 euro). Het nieuw fiscaal systeem van 1.260 euro levert pas een hoger fiscaal voordeel op als u minimaal 1.176 euro stort. De uitdrukkelijke keuze voor dit laatste systeem moet u jaarlijks maken en dit voorafgaand aan de storting(en) die het maximum van 980 euro overschrijden. Zo niet valt u terug onder de standaardformule van 980 euro en zullen de bedragen die gestort werden boven dat bedrag kosteloos worden teruggestort. De informatie is gebaseerd op de huidige fiscale wetgeving, die in de toekomst kan veranderen.

U kan online een pensioenspaarfonds openen via uw smartphone, tablet of pc waarbij u tot 980 euro kan beleggen. Wil u graag tot 1.260 euro beleggen? Contacteer dan Belfius Connect of maak een afspraak met uw kantoor.

Eindbelasting

Start u met pensioensparen vóór uw 55e verjaardag, dan betaalt u op uw 60e verjaardag een gunstige belasting van 8% op de netto stortingen gekapitaliseerd tegen een forfaitaire rentevoet van 4,75%. Na deze belasting kan u uw pensioensparen opvragen of verder storten tot in het jaar waarin u 64 wordt. Deze stortingen worden niet meer belast.

Spreiding

Belfius Pension Fund Low Equities is bestemd voor beleggers die hun vermogen op lange termijn willen diversifiëren en bereid zijn daarbij een risico te lopen dat eigen is aan de schommelingen van de financiële markten waarop het beleggingsbeleid gericht is. Het biedt dus geen recht op terugbetaling van uw kapitaal. Gezien het specifieke belastingstelsel is het aangewezen om minstens tot op de leeftijd van 60 jaar in het pensioenspaarfonds te blijven. Het beleggingsbeleid is erop gericht de portefeuillerisico's te spreiden. De netto-inventariswaarde is echter onderhevig aan verschillende soorten risico's. Dit kan leiden tot een relatief hoge volatiliteit. 

Het pensioenspaarfonds  Belfius Pension Fund Low Equities belegt voornamelijk in obligaties en in daarmee gelijk te stellen waarden.

Wettelijke grenzen waaraan de spreiding binnen een pensioenspaarfonds moet voldoen:

Risico’s

Als belegger moet u zich bewust zijn van de volgende risico's die misschien niet voldoende tot uiting komen in de risico- en opbrengstindicator:

Meer info over de van toepassing zijnde risico’s voor het fonds en de eventuele compartimenten van het fonds is beschikbaar in het prospectus, het document "Essentiële beleggersinformatie" of op belfius.be/risicobeleggingsproducten.

Gelieve het document ‘Essentiële beleggersinformatie’, het prospectus en de productfiche te lezen vooraleer de beslissing te nemen om te beleggen. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans in de Belfius-kantoren en op belfius.be. Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?


Aankopen