Aanpassing van het ‘Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten’

Het document ‘Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten’ beschrijft hoe Belfius Bank zich engageert om voor uw beleggingsverrichtingen alle redelijke stappen te nemen om u de best mogelijke uitvoering te verzekeren.

Om u de best mogelijke uitvoering te blijven verzekeren heeft de bank een aantal aanpassingen aangebracht aan dit beleid. Hierbij vindt u een overzicht van de belangrijke wijzigingen:

  • II. 1. Vervanging van het order tegen dagkoers door een order tegen marktkoers;
  • II. 5. Belfius Bank commercialiseert geen volkslening meer sinds november 2015;
  • Bijlage 2 : Updaten van de lijst van de belangrijkste uitvoeringsplaatsen en financiële tussenpersonen.

In geval van tegenstrijdigheden tussen het Algemeen Reglement der Verrichtingen en het Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten, heeft het Beleid voorrang.

Het aangepaste document is beschikbaar hier en in uw Belfius-kantoor.